Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Sisältötoimisto Rouva Sanan asiakas-/uutiskirjerekisteri – Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja
Sisältötoimisto Rouva Sanan keräämät henkilötiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekisterinpitäjä
Sisältötoimisto Rouva Sana (Y-tunnus: 2743953-1)
Minna Luoma, puh. 0400-393922
minna(@)rouvasana.fi

Rekisterin nimi
Sisältötoimisto Rouva Sanan sähköpostirekisteri, joka perustuu asiakkuuteen ja/tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Sisältötoimisto Rouva Sanan ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan antama suostumus (yleensä uutiskirjeen tilaus), toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käyttää tiedottamiseen, viestintään ja markkinointiin sekä asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Sisältötoimisto Rouva Sana noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on hyödyllisten asioiden tiedottaminen uutiskirjein sekä yhteystietorekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tilanteessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisteröityjen ryhmät
a) Henkilö on Sisältötoimisto Rouva Sanan asiakas
b) Henkilö on ilmaissut kiinnostuksensa Sisältötoimisto Rouva Sanan palveluja kohtaan ja tilannut ilmaista aineistoa/uutiskirjeen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite.

Tietolähteet
a) Henkilöllä on asiakassuhde Sisältötoimisto Rouva Sanaan
b) Henkilö on luovuttanut tiedot, yleensä ilmaisen aineiston tai uutiskirjeen tilauksen tai toimeksiannon yhteydessä. 

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta koskaan Sisältötoimisto Rouva Sanan ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista, eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen, tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Henkilö voi myös pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Sisältötoimisto Rouva Sanan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Sisältötoimisto Rouva Sana on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot asiakasrekisterissä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa Sisältötoimisto Rouva Sanaan Minna Luomalle (kts. yhteystiedot yllä).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sisältötoimisto Rouva Sana oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä korjauspyynnön lähettämällä sähköpostia Sisältötoimisto Rouva Sanaan (kts. yhteystiedot yllä).

Sisältötoimisto Rouva Sana on erikoistunut kirjalliseen sisällöntuottamiseen sekä kirjallisen viestinnän ja markkinoinnin kouluttamiseen. Osoitteessa sijaitsee myös Rouva Kustannus.