Sisältöjen laatu ja sisällöntuottajan persoona ovat Sisältötoimisto Rouva Sanan valtit

Mitkä ovat sinun akuutit digimarkkinointisi akilleen kantapäät? Markkinoinnin suunnittelu, sisältömarkkinoinnin strategian laatiminen ja sen noudattaminen? Oman osaamisen brändääminen? Sopivien vaikuttajien löytäminen vaikuttajamarkkinoinnin kampanjaasi?

Jos Sisältötoimisto Rouva Sanan asiakkailta kysytään, ajankohtaisissa digimarkkinoinnin pulmissa yksi on ylitse muiden: konkreettinen sisältöjen tuottaminen verkkoon ja sosiaalisen median kanaviin sekä ylipäätään kirjoittaminen ja bloggaaminen.

Rouva Sana tuotti maaliskuussa asiakkaidensa keskuudessa kyselyn sisältömarkkinoinnin ja sisältöjen tuottamisen aikeista ja toiveista seuraavan vuoden aikana. Otos oli pieni, mutta kyselyn tulokset olivat selkeät.

Rouva Sanan asiakkaat kokevat tarvitsevansa apua lähitulevaisuudessa erityisesti kaikenlaiseen kirjoitettuun viestintään ja bloggaamiseen. On lopulta sama, onko alustana verkko ja muotona blogi vai kanavana sähköposti ja viestinnän keinona perinteinen uutiskirje. Oikeaoppinen viestiminen sisältöjä tulvillaan olevassa maailmassa ja viestien laatiminen kohdeyleisölle kiinnostavaan muotoon koetaan tärkeiksi ja merkityksellisiksi.

Selvänä kakkosena kehittämiskohteena seuraavan vuoden aikana on sisältömarkkinoinnin suunnittelu ja siihen kuuluvan sisältöstrategian ja sisältösuunnitelman laatiminen. Myös verkkosivujen uudistaminen ja niiden sisällöllinen päivittäminen koettiin kyselyn perusteella tärkeiksi.

Apua toivotaan sparraamalla, konsultoimalla- ja verkkokurssien kautta

Rouva Sanan asiakaskyselyn tulokset ovat rohkaisevat. Asiakkaat tiedostavat, että ei ole se ja sama miten, missä ja kenelle viestimme. Vaikka meille kaikille on suotu kirjoittamisen taito ja mahdollisuus, sanallinen viestintä yhtenä luovuuden muotona ei ole pieni pala kakkua. Päinvastoin. Se saattaa olla monelle oman työn ohessa painava riippa. Viestit menevät perille paremmin, jos osaa asetella sanansa oikein.

Vaikka verkko on pullollaan ilmaista tietoa sisältöjen tuottamisesta ja sisältömarkkinoinnin harjoittamisesta, se ei kaikille riitä. Harva ilmoitti seuraavansa verkosta esimerkiksi blogien avulla ilmaiseksi jaettavaa tietoa. Siihen todennäköisesti ei riitä aika.

Sisältötoimisto Rouva Sanan kyselyyn vastanneiden perusteella asiakkaat ottavat tietoa vastaan kaikkein mieluiten joko henkilökohtaisen sparraamisen ja konsultoinnin avulla, mutta myös kursseilla, erityisesti verkkokursseilla. Ajasta ja paikasta vapaat verkkokurssit ovat asiakkaiden mielestä mielenkiintoinen vaihtoehto: lähes puolet vastanneista liputti ohjatun, mutta omaehtoisen verkko-opiskelun puolesta.

Rouva Sanan valtteja ovat ammattitaito, laatu – ja persoona

Sisältötoimisto Rouva Sanan asiakassuhteet noudattavat klassisia social sellingin periaatteita. Lähes puolet kyselyyn vastanneista asiakkaista kertoi löytäneensä Rouva Sanan aluksi verkosta ja sosiaalisen median kanavista, seuranneensa rouvan edesottamuksia tovin ja tilanneen tarvitsemansa palvelun vasta tämän jälkeen. Rehellisyyden nimissä löytyi myös heitä, jotka kertoivat tunteneensa Rouva Sanan ajalta ennen sisältötoimistoa. Päätös palvelun tilaamisesta oli ollut heille helppo.

Vaan nyt seuraa kyselyn yllättävin ja samalla sydäntä lämmittävin kohta. Vastanneiden mielestä Rouva Sanan valttina on ennen kaikkea pitkä ammattitaito ja maine laadukkaana sisällöntuottajana. Kuitenkin hieman yllättäen asiakkaat arvostivat Rouva Sanaa myös tyyppinä. Peräti kaksi kolmasosaa vastanneista ilmoitti Rouva Sanan valintaperusteeksi paitsi ammattitaitoiset laatusisällöt myös persoonan!

Tuusulanjärven maisemissa vuodenajasta toiseen reippaileva, designkoltuissaan kompuroiva ja villasukissaan hipsutteleva huivikaulainen sanatyöläinen on siis jäänyt asiakkaidensa mieleen, ja toisin kuin voisi äkkiseltään kuvitella, myönteisenä sellaisena.

Kaikki vastanneista asiakkaista kertoivat saaneensa, mitä he olivat etukäteen tilanneet, ja kolmasosa koki saaneensa luvattua enemmän. Jokainen kyselyyn vastanneista asiakkaasta totesi suosittelevansa jatkossa Sisältötoimisto Rouva Sanaa.

 

Sisältötoimisto Rouva Sanan asiakaskyselyyn liittynyt palkinto on arvottu ja toteutettu. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

(Kuva: By Satu Hart)

Jaa ja käy tykkäämässä